33A Tô Hiến Thành - Tân Lập - Nha Trang - Khánh Hòa
Ngày đến
Ngày đi
Đêm
Người lớn
Trẻ em

Deluxe – 1 giường đôi
(Hướng phố)

Giường1 giường đôi
Số người02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngThành phố
Wifi
Giá từ2.000.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Deluxe – 2 giường (đôi + đơn)(Hướng phố)

Giường1 giường đôi + 1 giường đơn
Số người03 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngThành phố
Wifi
Giá từ2.000.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Deluxe – 2 giường đơn
(Hướng phố)

Giường2 giường đơn
Số người02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngThành phố
Wifi
Giá từ2.000.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Senior Deluxe – 2 GIƯỜNG ĐƠN
(Hướng phố)

Giường2 giường đơn
Số người2 Người lớn + 1 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngThành phố
Wifi
Giá từ2.300.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Premier Deluxe – 1 giường đôi (Hướng biển)

Giường2 giường đơn
Số người02 người lớn + 1 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngHướng biển
Wifi
Giá từ2.500.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Premier Deluxe – 2 giường (đôi + đơn) (Hướng biển)

Giường2 giường đơn
Số người02 người lớn + 1 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngHướng biển
Wifi
Giá từ2.500.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Premier Deluxe – 2 giường đơn (Hướng biển)

Giường2 giường đơn
Số người02 người lớn + 1 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngHướng biển
Wifi
Giá từ2.500.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Le More Suite
(Hướng biển)

Giường1 giường King Size
Số người02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
HướngHướng Biển
Wifi
Giá từ4.000.000,00 / Đêm
Xem chi tiết

Đặt phòng ngay