33A Tô Hiến Thành - Tân Lập - Nha Trang - Khánh Hòa

HỌP VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI LEMORE, Chúng tôi có tới 2 không gian họp chuyên dụng có thể chứa từ 6 đến 100 đại biểu. Hơn nữa, tất cả các phòng đều có truy cập WIFI, máy chiếu LCD tích hợp và nhiều màn hình thả xuống lớn, ánh sáng, hệ thống âm thanh để phù hợp với mọi yêu cầu chức năng. Trên hết, đội ngũ tận tâm của chúng tôi sẽ chăm sóc từng chi tiết để đảm bảo cuộc họp thành công và chuyên nghiệp của bạn với chúng tôi.

Có 02 phòng họp (phòng lớn và phòng nhỏ)

Diện tích: 140m2 phòng to và 35 m2 phòng nhỏ

Vị trí:     Tầng 1

Sức chứa:

Phòng họp  Kích thước (m2)  Sức chứa
 Chữ U  Rạp hát  Lớp học  Tiệc
Le More Meeting Room                   50 18 30 25 20
Le More Conference Hall                 150 50 100 80 80
Đặt phòng ngay