Deluxe City Double

2.000.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng thành phố
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường đôi

Deluxe City Twin

2.000.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng thành phố
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
02 giường đơn

Deluxe City Triple

2.300.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng thành phố
36 m2
03 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường đôi + 01 giường đơn

Senior Deluxe Double

2.300.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng thành phố
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường đôi

Senior Deluxe Twin

2.300.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng thành phố
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
02 giường đơn

Premier Deluxe Double

2.500.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng biển
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường đôi

Premier Deluxe Twin

2.500.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng biển
36 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
02 giường đơn

Premier Deluxe Triple

2.700.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng biển
36 m2
03 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường đôi + 01 giường đơn

LeMore Suite

4.000.000 VND / Đêm

Hướng
Diện tích
Số người
Giường
:
:
:
:
Hướng biển
65 m2
02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi
01 giường King

Giỏ hàng

18/06 - 18/06 (3 Đêm)
TỔNG
0

Liên hệ với LeMore!

Gọi ngay tới hotline 0845.776.778 để được tư vấn và đặt phòng.